727-538-4171 Apostille for Poland - Polski Adwokat na Florydzie - Agnieszka Piasecka

Apostille for Poland, Power of Attorney, Disclaimer of Inheritance, Quitclaim Deed

Creation of Polish Legal Documents & Apostille Certification – Clearwater, Florida, USA

Agnieszka Piasecka is a Polish speaking attorney in Florida. She can assist you with Apostille for Poland, Apostille for Power of Attorney for Poland, Apostille for Disclaimer of Inheritance for Poland, Apostille and Online Notary Services for other documents, and the Translation of legal documents for immigration and other use. 

To obtain an Apostille for Poland please call: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 or vist PiaseckaLaw.com

Disclaimer of Inheritance, Power of Attorney, Apostille for Poland, Polish, Attorney, Lawyer, Clearwater, Florida, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Certyfikat Apostille do Polski

Certyfikat Apostille do Polski – Clearwater, Floryda, USA

Agnieszka Piasecka jest polskojęzycznym adwokatem na Florydzie. Mecenas Piasecka może Ci pomóc w uzyskaniu Apostille do Polski, między innymi do Pełnomocnictw do Polski, do Oświadczeń o Odrzuceniu Spadku do Polski oraz dla innych dokumentów, w notaryzacji internetowej przygotowanych przez nią dokumentów prawnych, a także w tłumaczeniu dokumentów prawnych dla imigracji i innych celów.

Aby uzyskać apostille do Polski, zadzwoń: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Power of Attorney, Quit Claim Deeds, Lady Bird Deeds, Polish, Attorney, Lawyer, Clearwater, Florida, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Power of Attorney, Quit Claim Deeds, Lady Bird Deeds

Remote Online Power of Attorney, Quit Claim Deeds, Lady Bird Deeds – Clearwater, Florida, USA

Agnieszka Piasecka is an attorney and a notary public commissioned in the State of Florida. She can assist you with the creation and online notarization of legal documents including: Power of Attorney, Deeds, Quit Claim Deeds and Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds.

To schedule an online appointment for the creation and online notarization of Florida legal documents, Power of Attorney and/or Deeds, please call: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 or vist PiaseckaLaw.com

Pełnomocnictwa, Quit Claim Deeds, Lady Bird deeds, Polski, Prawnik, Adwokat, Notariusz, Floryda, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Pełnomocnictwa, Quit Claim Deeds, Lady Bird deeds

Pełnomocnictwa, Quit Claim Deeds, Lady Bird deeds, Clearwater, Floryda, USA

Pełnomocnictwo i akty przenoszące własność nieruchomości, tzw. deeds, quit claim deeds, Lady Bird deeds, enhanced life estate deeds bez konieczności spotkania osobistego za pośrednictwem połączenia internetowego / online

Agnieszka Piasecka jest adwokatem i notariuszem w stanie Floryda. Może pomóc Ci w przygotowaniu i notaryzacji internetowej dokumentów prawnych na Florydzie, w tym: pełnomocnictwa, akty przenoszące własność nieruchomości, tzw. Deeds, Quit Claim Deeds i Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds online (przez Internet).

W celu uzyskania notarialnego poświadczenia podpisu na większości dokumentów prawnych na Florydzie, w tym: pełnomocnictwa, aktów przenoszących własność nieruchomości tzw. Deeds, Quit Claim Deeds i Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds, twoja fizyczna obecność na Florydzie nie jest konieczna, ale musisz być obywatelem USA i potwierdzić, że chcesz, aby akt notarialny został wykonany przez notariusza na Florydzie i zgodnie z ogólnym prawem tego stanu.

Aby umówić się na spotkanie online w celu przygotowania i notaryzacji internetowej dokumentów prawnych na Florydzie, w tym pełnomocnictwa lub deed, zadzwoń pod: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Pełnomocnictwa, Quit Claim Deeds, Lady Bird deeds, Polski, Prawnik, Adwokat, Notariusz, Floryda, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Florida Remote Online Notary Q&A’s

For online notarization, your physical presence in Florida is not necessary but you have to be a US citizen and confirm that you desire for the notarial act to be performed by a Florida notary public and under the general law of this state.

For more information regarding Remote Online Notary (RON) please visit our Florida RON Q&A’s

Notariusz publiczny online pytania i odpowiedzi

Notariusz publiczny online pytania i odpowiedzi

Florida Statutes CHAPTER 117 – NOTARIES PUBLIC

On June 7, 2019, HB 409 “Electronic Legal Documents” was signed into law. This law is in effect as of January 1, 2020.

CHAPTER 117 – NOTARIES PUBLIC, PART II, ONLINE NOTARIZATIONS